Μετά το πέρας των σεμιναρίων όλοι οι συμμετέχοντες γιατροί θα λάβουν την παρακάτω πιστοποίηση παρακολούθησης σεμιναρίου ( ο τίτλος διαφέρει ανά σεμινάριο ). Επίσης θα λάβουν τα ακόλουθα:

  • Manual & Πρωτόκολλα Εφαρμογών.
  • Προτάσεις για αύξηση τζίρου, καθώς και τεχνικές για την καλύτερη διαχείριση του ιατρείου.